Třídní noviny‎ > ‎

Vysvědčení

přidáno: 25. 1. 2012 4:11, autor: Neznámý uživatel
Bude se dostávat 31.ledna v naší třídě není jen číselné ale i písemné.
1 = výborný
2 = chvalitebný
3 = dobrý
4 = dostatečný
5 = nedostatečný

Školní vysvědčení je potvrzení o výsledcích vzdělávání ve škole, které se vydává žákům základních a středních škol dvakrát do roka, zpravidla poslední lednový pracovní den (tzv. pololetní vysvědčení) a poslední červnový pracovní den. Podle školského zákona se výsledky v jednotlivých předmětech hodnotí slovně nebo klasifikačním stupněm (hovorově známkou).[

V běžné řeči se slovem vysvědčení označují i jiná potvrzení o výsledcích vzdělávání, jako je výstupní hodnocení v posledním roce povinné školní docházky, vysvědčení o závěrečné zkoušce na střední škole, o maturitní zkoušce a podobně.


Může se mu říkat třeba vízo.

Comments