Třídní noviny‎ > ‎

Jak bude probíhat výuka v matematice?

přidáno: 30. 1. 2012 8:38, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 31. 1. 2012 3:49 ]
Dnes jsme v matematice rozhodovali, jaký styl výuky bude probíhat v druhém pololetí. Byly na stole dvě možnosti:
 1. Výklad učitele u tabule, samostatné procvičování, povinné domácí úkoly na známky, zápisový sešit na známky a testy na známky. Opustilo by se bodování a hodnocení práce ve vyučovacích hodinách.
 2. Doposud používaný styl, kdy bodujeme za práci v hodinách, zápisové sešity, dobrovolné aktivity, zápisy a testy. Nicméně by se bodování zpřísnilo - za práci v hodinách by bylo méně bodů a přibyly by body za testy a zápisy.
Po hledání toho, co je na obou stylech výuky dobré a co špatné, každý žák anonymně za sebe hlasoval. Výsledek byl dosti těsný:
10 pro změnu a 13 pro stávající styl s přísnějším bodováním.

Takže od zítřka "jedeme opět na body". Nicméně se pokusím alespoň trochu vyjít vstříc i těm, kteří hlasovali pro první možnost. Dnes musím intenzivně pracovat na zadání úkolů, takže asi úkoly a termíny v kalendáři budete mít až zítra těsně před hodinou matematiky. 

Co bude jinak?

 1. Bodování
  Za úkoly 40 bodů (hodnotí se, zda pracuješ); za aktivity zůstává 20 bodů (hodnotí se, zda to chápeš); za testy 25 bodů (ověřujeme, zda to umíš); za zápis 15 bodů (hodnotí se, zda zaznamenáš důležité věci)
 2. Změna u testů
  První test bude za 10 bodů, druhý za 15 bodů. Přitom ve druhém testu budou podobné příklady jako v prvním testu.
 3. Změna u zápisového sešitu
  Zápisy se již nepodepisují do karty, proto je více bodů za zápis. Při kontrole se bude hodnotit, zda zápis v sešitě je, zda je zápis přehledný a zda tam nejsou věci navíc (kresbičky či procvičovací úkoly).
 4. Změna u procvičovacího sešitu
  Budou se namátkově kontrolovat procvičovací sešity. Budu zjišťovat, zda podepsané úkoly najdu i v procvičovacím sešitě. Proto bude muset být každý úkol nadepsán. 

Jak to bude v hodinách matematiky?

 • Podpisy si budete dělat hodně sami nebo se sousedem. Kontrolu můžete dělat podle výsledků v zadní části učebnice. Ale v procvičovacím sešitě musí být jasné, že jste na úkolech pracovali a neopisovali výsledky!
 • Tam, kde kontroluje soused, píše do procvičovacího sešitu červeně.
 • U některých úkolů budete pracovat s papírkem od učitele. Tyto úkoly podepisuje učitel v momentě, kdy mu papírek odevzdáte.
 • U některých úkolů budete kontrolovat správné výsledky s učitelem. V takovém případě budete podepisovat podle jeho pokynů.
 • Poslední sada úkolů má podobu samostatné práce. Žák po jejím vypracování odevzdává procvičovací sešit ke kontrole.
Comments