Inf: Tvoříme data - závěrečný projekt

přidáno: 24. 4. 2012 4:19, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 14. 5. 2012 3:49 ]
Cílem projektu je vytvoření referátu do konkrétního vyučovacího předmětu. 

U tohoto referátu využijete program WordPadMalování a text a obrázek, nalezených prostřednictvím internetových stránek.

Co má být obsahem referátu?

 • jakékoliv téma do vyučovacího předmětu ZeměpisPřírodopis, Fyzika, Dějepis, Rodinná výchova nebo Občanská výchova, které bylo nebo bude součástí výuky v 6.ročníku.
 • referát bude obsahovat:
  • textové informace, maximálně z poloviny převzaté z Internetu a nejméně z poloviny vlastní informace
  • dva obrázky - jeden převzatý z Internetu a doplněný vlastním popiskem a druhý zcela nově vytvořený
 • text bude obsahovat úvodní nadpis, stručnou informaci o tom, co je předmětem referátu a nakonec minimálně tři kapitoly dle vlastního výběru.

Další parametry pro práci

 • Každý žák musí pracovat na jiném tématu.
 • Rozsah práce musí odpovídat velikosti stránky A4.
 • Referát každého žáka bude za pomoci učitele exportován do PDF formátu a vyvěšen na třídním webu.
 • Referát může být na žádost žáka vytištěn za předpokladu, že jej využije ve výuce příslušného vyučovacího předmětu.

Termín ukončení

 • 28. 5. 2012


Soupis témat


Comments