Inf: Tvoříme data - sada úkolů 3

přidáno: 23. 1. 2012 1:04, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 30. 1. 2012 3:27 ]
V této sadě budete pracovat výhradně s programem WordPad. Soubory budete ukládat do své osobní složky na Netbase. Pokud si máte nějaký soubor otevřít, měli byste jej mít rozbalený ve své osobní složce.
 1. Vytvoř nový dokument s následujícími větami. Při psaní vět zároveň změň barvu, podle toho, jak ve větě uvedeno.
  • První věta je napsaná černě.
  • Tato věta je napsaná modře.
  • Tato věta je napsaná červeně.
  • Tato věta je napsaná žlutě.
  • Poslední věta je napsaná opět modře.
  Dokument ulož do své školní složky pod jménem Barvy.
 2. Vytvoř nový dokument s následujícím obsahem. Při psaní vět zároveň nastav požadované písmo i velikost
  • Věta je napsaná písmem Times New Roman velikostí 12. A teď je písmo Arial s velikostí 16. Toto je napsané písmem Courier New a dvacítkou.
  • Tato věta je libovolným písmem modře velikostí 8. 
   Dokument ulož do své školní složky pod jménem Velikost.
 3. Otevři dokument Barvy, který byl vytvořen v jednom z předchozích úkolů a proveď:
  • První věta musí být zarovnaná doprava.
  • Druhá věta musí být zarovnaná na střed. 
  • Třetí věta musí být zarovnaná doleva. 
  • Čtvrtá věta musí být zarovnaná na střed. 
  • Pátá věta musí být zarovnaná doprava. 
  Změny ulož.
 4. Otevři soubor Velikost, který byl vytvořen v jednom z předchozích úkolů. To, co je napsané velikostí 20, podtrhni a to, co napsané modře zvýrazni tučně a kurzívou. 
 5. Pošli učiteli svou práci. Jako předmět mailu napiš Prvni prace s textem a do příloh přidej soubory Barvy a Velikost.
 6. Otevři soubor Mezery. Proveď úkol a změny ulož. 
 7. Otevři soubor Chyby. Oprav chyby a změny ulož. 
 8. Otevři soubor Odstavce. Když si projdeš obsah tohoto souboru, zjistíš, že na některých místech má vzniknout nový odstavec. Vytvoř je. Změny ulož. 
 9. Otevři soubor Ruseni. Když si projdeš obsah tohoto souboru, zjistíš, že na některých místech má být zrušen odstavec. Zruš je a změny ulož. 
 10. Otevři soubor Oprava a doplň znaky, které chybí. Dále vlož chybějící znaky a vymaž přebytečné mezery. Změny ulož. 
 11. Pošli učiteli svou práci. Jako předmět mailu napiš Druha prace s textem a do příloh přidej soubory MezeryChybyOdstavceRuseni a Oprava.
Comments