Inf: Tvoříme data - posledni sada úkolů

přidáno: 19. 3. 2012 0:26, autor: David Hawiger
V této sadě budete pracovat s WordPadem a některými dalšími programy. Soubory budete ukládat do své osobní složky na Netbase. Pokud si máte nějaký soubor otevřít, měli byste jej mít rozbalený ve své osobní složce.

 1. Otevři soubor Presun1. Tvým cílem je uspořádat odstavce podle pořadí. Při přesunu musí být dodrženy odstavce.  Změny ulož.
 2. Otevři soubor Kopie a proveď podle pokynů. Změny ulož.
 3. Otevři soubor Odrážky. Když si projdeš obsah tohoto souboru, zjistíš, že ne všude jsou odrážky, jak mají být. Uprav dokument tak, aby počet i umístění odrážek souhlasil. Změny ulož.
 4. Otevři soubor Odsazení. Uprav odsazení u jednotlivých odstavců podle pokynů. Změny ulož.
 5. Vytvoř pomocí tabulačních zarážek dokument následujícího vzhledu:
 6. Soubor ulož pod názvem Seznam.
 7. Otevři soubor Nahrazení a pomocí nástroje Nahradit nahraď:
  • slovo základní slovem nejdůležitější
  • slovní spojení pravá ruka slovem pomocník
  • slovo základna slovem středisko
 8. Pošli učiteli svou práci. Jako předmět mailu napiš Treti prace s textem a do příloh přidej soubory Presun1KopieOdrážkyOdsazeníSeznam a Nahrazení.
 9. Otevři soubor Pocty a spusť si kalkulačku. Pomocí ní vypočítej následující výpočty a pomocí schránky je přenes do souboru Pocty a nakonec změny ulož:
  • první výpočet: 6,25+3,17-1,48
  • druhý výpočet: (12+36):8-3x3,56
  • třetí výpočet: 24,32:3,8+3,6
 10. Otevři dokumenty Navod1, Navod2, Navod3 a nový prázdný dokument. 
  Potom pomocí schránky přeneste z dokumentů Navod1, Navod2 a Navod3 příslušné texty a ve správném pořadí je vlož do prázdného dokumentu.
  Nový dokument ulož pod názvem Navod.
 11. Všechny programy minimalizuj tak, abys viděl jen základní obrazovku. Najdi na klávesnici klávesu PrintScreen a zmáčkni ji.
  Potom otevři program Malování a vlož do něj obsah stránky. Vzniklý obrázek uložte pod názvem Obrazovka.
 12. V programu Wordpad vytvoř jednoduchou stránku, která popisuje základní prvky na obrazovce. Přitom text doplň o obrázek z předchozího úkolu. Takto vytvořený dokument ulož pod názvem Základní obrazovka.
 13. Pošli učiteli svou práci. Jako předmět mailu napiš Posledni prace s programy a do příloh přidej soubory PoctyNavodObrazovka a Zakladni obrazovka.
Comments